ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GEMOLOJİ ARAŞTIRMA GRUBU


Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemoloji Araştırma Grubu 1997 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulmuştur. 1999 yılında süstaşı test laboratuvarını da faaliyete geçirerek süstaşları konusunda bilimsel araştırmalarına devam etmiştir.

Mineralojinin bir alt disiplini olan gemolojinin tamamen bilimsel yanıyla ele alınarak, süstaşlarının incelenmesi, tanımlanması ve sınıflanması ilkesi ışığında Anadolu'daki süstaşlarının da çalışma konusu olmasını amaçlamaktadır.

Bu bağlamda öğretim üyesi Doç. Dr. İ. Sönmez Sayılı danışmanlığında mineraloji ve maden yataklarıyla ilişkili, çeşitli gemoloji konularında 1 yüksek lisans tezi, 6 bitirme ödevi, 7 staj çalışması tamamlanmıştır.

Doç. Dr. İ. Sönmez Sayılı danışmanlığında 1 doktora, 3 yüksek lisans tezi halen sürmektedir. Yine gemoloji ile ilgili olarak hazırlanan 3 bildiri BAKSEM 99 'da sunulmuştur. Ayrıca grubumuzun düzenlemiş olduğu "Süstaşı Workshop" 'unda 3 bildiri ve Gemoloji Derneği ile birlikte ortak düzenlemiş olduğumuz I.Gemoloji Sempozyumu'nda da 9 bildiri sunularak grup elemanlarımızın yaptığı çalışmalar bu işe gönül vermiş kişilerle ve bu işin uzmanlarıyla paylaşılmıştır.

Grubumuz kendi bünyesinde düzenli toplantılar ile teorik ve uygulamalı gemoloji çalışmalarını Uzman Gemolog Çiğdem Lüle Whipp gözetiminde yapmaktadır. Üyeler seçtikleri bir gemoloji konusu üzerinde kapsamlı araştırma yaparak bölüm içinde küçük seminerler vermektedirler.

Çalışma grubumuzun 1999 yılında kurulan test laboratuvarındaki temel gemoloji tanımlama aletleri İngiltere'den Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından getirtilmiştir. çalışmalarda kullanılan dergi, kitap ve film gibi çoğu yabancı kaynaklar , grup faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle düzenli olarak alınmaktadır.